CAMPANYA ESCOLAR SAT!

Creixem plegats, que junts trobarem la felicitat! ♥

En un món cada cop més condicionat als mercats i la lògica de l’utilitarisme, el teatre, les arts escèniques, la cultura i el pensament, esdevenen eines per retrobar-nos com a éssers humans, per relacionar-nos col·lectivament, per reflexionar i parlar sobre fets i estètiques i, per tant, per créixer constantment al llarg de la nostra vida.

 

Nuccio Ordine, en el seu assaig La utilitat de l’inútil ens diu:

Estem davant d’una crisi moral que ha perdut de vista el valor de la bellesa i el paper civil de l’art en la formació de la identitat i el creixement cultural d’un poble. No tenim consciència que la literatura i els sabers humanístics, la cultura i l’ensenyança, constitueixen el líquid amniòtic ideal en el qual les idees de democràcia, llibertat, justícia, igualtat, dret a la crítica, tolerància i solidaritat, poden experimentar un vigorós desenvolupament. Així doncs, cal no oblidar que l’ensenyament humanístic és una oportunitat que la societat ofereix perquè intentem ser millors.

 

Al SAT!  fem nostra aquesta premissa, i som conscients de la utilitat del teatre i de les arts escèniques com a eina pedagògica, com a eina per entendre que no hi ha una única manera de fer les coses, que la sorpresa, la imaginació, les emocions, les sensacions són del tot fonamentals per créixer i situar-nos en el món.

 

Perquè el nostre primer objectiu no és contribuir a fer espectadors d’arts escèniques del futur, si no espectadors actius i petits del present, i així gaudint de les arts escèniques els hi donarem recursos per pensar, per imaginar, per sentir, per emocionar, per socialitzar i aquests són -sens dubte- bons recursos per trobar la felicitat.

 

Algú en dóna més?

 

Equip gestor
SAT!